Chương trình huấn luyện sử dụng thiết bị kiểm định cầu

07/11/2013, 10:11

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật đã đầu tư vào hệ thống thiết bị kiểm định cầu, tổ chức Chương trình huấn luyện sử dụng thiết bị trong 2 ngày (05/11/2013 – 06/11/2013). Với sự hướng dẫn của ông Jesse đến từ nhà cung cấp thiết bị kiểm định tải (BDI), đội ngũ nhân viên công ty làm quen với các thiết bị, thực hành triển khai hệ thống và kiểm định tải thực tế tại cầu Láng Ven - tỉnh Long An.

  

  

  

  

Trang 1 / 2 1 2 »

Hình ảnh / Clips hoạt động


Phim tư liệu