Khảo sát Địa hình nhằm mục đích:
Phục vụ thiết kế, quy hoạch các công trình dân dung, công nghiệp, cảng, và các công trình giao thông.
Tính toán khối lượng đào đắp trong thi công san lấp.
Phục vụ kiểm soát kích thước trong thi công xây dựng công trình. 
Nội dung công tác Khảo sát địa hình:
Lập lưới khống chế cao độ
Lập lưới khống chế mặt bằng
Đo vẽ thành lập bản đồ
Phương án thực hiện công tác Khảo sát Địa hinh
Công tác khảo sát địa hình sử dụng công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, thiết bị được sử dụng với Model mới nhất hiện nay như máy Toàn đạc điện tử leica TS15, leica TS16, Sokia iX101 với độ chính xác cao, có thể sử dụng chế độ tự động tìm gương. 
Ngoài ra công ty còn có các thiết bị như máy đo Trimble R8S (GPS, RTK, DGPS), máy toàn đạc điện tử Leica TS06, Sokia DX 101; Máy thủy chuẩn điện tử Leica DNA03, Leica TS06, Leica LS10 và các thiết bị khảo sát địa hình dưới nước.

Thiết bị sử dụng trong công tác Khảo sát Địa hinh
Một số thiết bị, hạng mục công việc trong công tác khảo sát Địa hình.
Thiết bị trắc địa của công ty:
Xử lý số liệu và báo cáo
Kết quả báo cáo khảo sát địa hình được xử lý và tính toán bằng các phần mềm chuyên dụng, phổ biến hiện nay như: DP survey, Topo, AutoCAD Civil 3D, Trimble Business Center (TBC) …