Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Thực hiện trong giai đoạn thi công xây dựng các công trình như cầu, đường giao thông, đường sân bay , nhà ở, nhà công nghiệp,… từ nguồn vật liệu san lấp nền, vật liệu xây dựng và các vật liệu phục vụ cho xử lý nền đất yếu. Các chỉ tiêu thí nghiệm cho nước cho xây dựng, đất nền, cát, đá, xi măng, bê tông xi măng, nhựa, bê tông nhựa, thép xây dựng, ...

Kiểm tra chất lượng công trình

Công tác thí nghiệm cũng được tiến hành để kiểmtra chất lượng công trình thông qua xác định cường độ chịu tải và biến dạng của nền đường như đo độ chặt (K), modul biến dạng (E), độ võng,…

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc

Được thực hiện trọng giai đoạn thi công xây dựng nền móng công trình, công tác thí nghiệm được thực hiện nhằm mục đích phục vụ cho công tác kiểm chứnng thiết kế, kiểm tra chất lượng thi công và đánh giá sức chịu tải thực tế của nền móng công trình, công ty đã đầu tư và có nhiều kinh nghiệm thực hiện các công tác thí nghiệm, như:

  • Thí nghiệm nén tĩnh cọc bằng chất tải
  • Thử tải bằng hộp Osterberg (O-cell)
  • Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)
  • Thí nghiệm biến dạng lớn (PDA)
  • Thí nghiệm siêu âm cọc khoan nhồi
  • Đo ứng suất và biến dạng thân cọc
  • Thí nghiệm kiểm tra thành hố khoan cọc nhồi (Koden test)
  • Khoan lõi bê tông.
  • Thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải của cấu kiện bằng phương pháp siêu âm kết hợp với bắn súng bật nẩy .

 

Hình ảnh / Clips hoạt động


Phim tư liệu