Tiến độ - Ngân sách - Chất lượng là ba yếu tố luôn song hành và cốt lõi của dịch vụ tư vấn quản lý dự án. Khởi nguồn từ việc quản lý dự án và quản lý đầu tư các dự án nội bộ, qua nhiều năm phát triển, chúng tôi đã đúc rút kinh nghiệm để đưa ra quy trình dự án, giám sát, đầu tư dự án chuyên nghiệp,đáp ứng được yêu cầu của các dự án địa phương cũng như các dự án mang tính chất quốc tế.

Các hạng mục tư vấn đầu tư dự án của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn đầu tư (nghiên cứu khả thi, định hướng phát triển, phân kì dự án v .v ..), đặc biệt chúng tôi có thêm dịch vụ tư vấn đầu tư tại thị trường mới Myanmar.
  • Tư vấn pháp lý dự án (xin giấy phép đầu tư dự án, xin phép xây dựng v .v ..)

Các hạng mục tư vấn quản lý dự án của chúng tôi bao gồm:

  • Quản lý dự án
  • Giám sát thi công
  • Quản lý chi phí từ khi bắt đầu đến khi hoàn tất dự án (dòng ngân lưu, dự khái toán, lựa chọn nhà thầu, hợp đồng, thanh quyết toán… )

Cho các lĩnh vực :

  • Công trình dân dụng
  • Nhà công nghiệp
  • Công trình ngầm
  • Hạ tầng kỹ thuật. 

 

Hình ảnh / Clips hoạt động


Phim tư liệu