Địa chỉ: 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@twgroup.com.vn

vi en
Dự án

Cầu Bà miều, cầu Bà mía, cầu Ông lớn, cầu Ông xe, cầu Rạch giữa.

Tên dự án: Cầu Bà miều, cầu Bà mía, cầu Ông lớn, cầu Ông xe, cầu Rạch giữa.
Địa điểm thực hiện: Tuyến Vàm Thủ - Bình Hòa Tây, thuộc các huyện: Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Mộc Hóa – tỉnh Long An
Tên chủ đầu tư: BQLDA Công trình giao thông Long An
Cấp công trình: Cấp III
Tên gói thầu: Khảo sát - thiết kế
Thời gian thực hiện: 03/2013
Các công việc thực hiện trong gói thầu:  Khảo sát - thiết kế