Địa chỉ: 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@twgroup.com.vn

vi en
Dự án

ĐẦU TƯ TRUNG TÂM DỮ LIỆU DỰ PHÒNG – SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Tên dự án: ĐẦU TƯ TRUNG TÂM DỮ LIỆU DỰ PHÒNG – SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM
Địa điểm thực hiện: Lô 32A, Khu Công Viên Phần Mềm Quang Trung, P.Tân Phú Hiệp, Q.12, TP. HCM
Tên chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons
Cấp công trình: Cấp II
Tên gói thầu: Quan Trắc
Thời gian thực hiện: 10 -11 -2013 
Các công việc thực hiện trong gói thầu: Quan Trắc Lún, Nghiêng Công Trình