Địa chỉ: 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@twgroup.com.vn

vi en
Dự án

Dự án Kho chứa LNG Thị Vải 

Tên dự án: Dự án Kho chứa LNG Thị Vải 
Địa điểm thực hiện: huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tên chủ đầu tư: Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation
Tên gói thầu: Khảo sát địa chất 
Nhà thầu chính: Samsung C&T-PTSC Consortium 
Thời gian thực hiện: 04/7/2019  đến 15/10/2019
Thiết bị thực hiện: 
- Thiết bị khoan và SPT, thiết bị xuyên tĩnh (CPTu), 
- Thiết bị đo địa chấn ngang hố khoan (Seismic Crosshole), 
- Thiết bị đo điện trở suất (ERT), thiết bị đo nhiệt trở suất (SRT), thiết bị nén tĩnh nền (PLT), CBR.
Các công việc thực hiện trong gói thầu:
- Khoan lấy mẫu và thí nghiệm SPT: 34 hố khoan, tổng chiều sâu 2069m
- Thí nghiệm xuyên tĩnh (CPTu): 4 vị trí, tổng chiều sâu 160m
- Thí nghiệm địa chấn ngang hố khoan (Seismic Crosshole): 3 vị trí
- Thí nghiệm đo điện trở suất (ERT): 3 vị trí
- Thí nghiệm đo nhiệt trở suất (SRT): 3 vị trí
- Thí nghiệm nén tĩnh nền (PLT): 4 vị trí
- Thí nghiệm CBR: 6 vị trí
- Lập báo cáo địa kỹ thuật