Địa chỉ: 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@twgroup.com.vn

vi en
Dự án

Dự án Trang trại điện gió Phú Cường Sóc Trăng

Tên dự án: Dự án Trang trại điện gió Phú Cường Sóc Trăng
Địa điểm thực hiện: thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 
Tên chủ đầu tư: MainStream Phu Cuong Company Co., Ltd 
Đơn vị tư vấn: Institute Of Energy 
Tên gói thầu: Khảo sát địa chất gần bờ
Thời gian thực hiện: 31/3/2020  đến 6/2020
Thiết bị thực hiện: 
- Thiết bị khoan và SPT, giàn Jackup, thiết bị xuyên tĩnh, thiết bị đo nhiệt trở suất
Các công việc thực hiện trong gói thầu: 
- Khoan lấy mẫu và thí nghiệm SPT: 05 hố khoan, tổng chiều sâu 350m
- Thí nghiệm xuyên tĩnh: 26 vị trí
- Thí nghiệm cắt cố kết: 30 mẫu
- Thí nghiệm nén cố kết: 30 mẫu
- Thí nghiệm nén 3 trục UU: 30 mẫu
- Thí nghiệm nén 3 trục CU: 30 mẫu
- Thí nghiệm đo nhiệt trở suất: 10 mẫu
- Lập báo cáo địa kỹ thuật