Địa chỉ: 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@twgroup.com.vn

vi en
Dự án

Dự án Xây dựng Tuyến đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh – Tuyến 1 – Tuyến bến Thành – Suối Tiên

Giới thiệu chung

Dự án xây dựng đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh - Đoạn tuyến Bến Thành – Suối Tiên (Tuyến 1) - Gói Thầu - 1b: Xây dựng (Đoạn đi ngầm từ KM 0+615 đến KM 2+360). Gói thầu 1b là phần ngầm bao gồm hai ga tàu điện ngầm là ga Nhà hát, ga Ba Son, đoạn hầm đào và đắp chuyển tiếp và 780m của đoạn hầm đôi.

Công trình : Dự án Xây dựng Tuyến đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh – Tuyến 1 – Tuyến bến Thành – Suối Tiên – Gói Thầu 1B
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: BQL Đường sắt đô thị
Đơn vị tư vấn: NJPT Association
Nhà thầu chính: Liên danh Shimizu - Maeda
Thời gian thực hiện: 10/2014
Thiết bị thực hiện: Máy khoan, xuyên tĩnh, cắt cánh, địa chấn, nén ngang, thấm