Địa chỉ: 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@twgroup.com.vn

vi en
Dự án

DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TP.HCM , ĐOẠN BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN ( TUYẾN SỐ 1)

Tên dự án: DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TP.HCM , ĐOẠN BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN ( TUYẾN SỐ 1)
Địa điểm thực hiện: Từ Ba Son đến Suối Tiên 
Tên chủ đầu tư: Ban Quản Lý Đường Sắt Đô Thị TP.HCM (MAUR)
Cấp công trình: Cấp Đăc Biệt
Tên gói thầu: Thí Nghiệm Kiểm Tra Chất Lượng Công Trường
Thời gian thực hiện: 10 - 04 -2014
Các công việc thực hiện trong gói thầu: Thí Nghiệm Siêu Âm Cọc Khoan Nhồi