Địa chỉ: 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@twgroup.com.vn

vi en
Dự án

Khảo Sát Địa Chất Gần Bờ Dự Án Cá Voi Xanh 

Tên dự án:Khảo Sát Địa Chất Gần Bờ Dự Án Cá Voi Xanh 
Địa điểm thực hiện: Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam 
Tên chủ đầu tư: Exxonmobil Exploration Production Vietnam Ltd
Đơn vị tư vấn: AECOM 
Tên gói thầu: Khảo sát địa chất gần bờ
Nhà thầu chính: PTSC G&S
Thời gian thực hiện: 04/9/2018  đến 30/10/2018 
Thiết bị thực hiện: 
- Thiết bị khoan và SPT, giàn Jackup, thiết bị xuyên tĩnh, thiết bị xuyên túi, thiết bị cắt cánh mini,thiết bị nén mẫu đá một trục, độ ẩm.
Các công việc thực hiện trong gói thầu:
- Khoan lấy mẫu và thí nghiệm SPT: 12 hố khoan, tổng chiều sâu 420m.
- Thí nghiệm xuyên tĩnh CPTu: 12 vị trí
- Thí nghiệm xuyên túi: 12 vị trí
- Thí nghiệm cắt cánh mini và độ ẩm: 12 vị trí
- Thí nghiệm nén điểm mẫu đá: 12 vị trí
- Thí nghiệm nén một trục mẫu đá: 12 vị trí
- Lập báo cáo địa kỹ thuật