Địa chỉ: 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@twgroup.com.vn

vi en
Dự án

Masteri Thảo Điền

Tên dự án: Masteri Thảo Điền
Địa điểm thực hiện: Quận 2, Tp. HCM
Tên chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Thảo Điền
Cấp công trình: Cấp I
Tên gói thầu: Khảo sát địa chất - địa hình, kiểm tra bề dày sang lấp
Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/06/2014 đến ngày 15/09/2014
Các công việc thực hiện trong gói thầu: Khảo sát địa chất, địa hình, kiểm tra bề dày và xác định khối lượng san lấp.