Địa chỉ: 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@twgroup.com.vn

vi en
Dự án

Nhà máy Điện gió Tân Thuận (75MW) 

Tên dự án: Nhà máy Điện gió Tân Thuận (75MW) 
Địa điểm thực hiện: xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Tên chủ đầu tư: CA MAU IRP J.S.C  
Tên gói thầu: Khảo sát địa chất gần bờ
Nhà thầu chính: Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2)  
Thời gian thực hiện: 03/02/2020  đến 02/4/2020
Thiết bị thực hiện: 
- Thiết bị khoan và SPT, giàn Jackup, thiết bị xuyên tĩnh, thiết bị đo địa chấn, thiết bị đo điện trở suất, thiết bị cắt cánh hiện trường
Các công việc thực hiện trong gói thầu: 
- Khoan lấy mẫu và thí nghiệm SPT: 12 hố khoan, tổng chiều sâu 960m.
- Thí nghiệm cắt cánh: 12 vị trí
- Thí nghiệm xuyên tĩnh: 18 vị trí
- Thí nghiệm đo địa chấn: 18 vị trí
- Thí nghiệm đo điện trở suất: 18 vị trí
- Thí nghiệm nén 1 trục có nở hông: 96 mẫu
- Thí nghiệm cắt cố kết: 240 mẫu
- Thí nghiệm nén cố kết: 144 mẫu
- Thí nghiệm nén 3 trục UU: 144 mẫu
- Thí nghiệm nén 3 trục CU: 96 mẫu
- Lập báo cáo địa kỹ thuật