Địa chỉ: 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@twgroup.com.vn

vi en
Dự án

Nhà máy đóng tàu Ba Son

Tên dự án: NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SON
Địa điểm thực hiện: Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 9 thuộc Bộ Quốc Phòng
Cấp công trình: Cấp I
Tên gói thầu: Quan trắc
Thời gian thực hiện: Từ ngày : 9/7/2015 
Các công việc thực hiện trong gói thầu: Quan trắc lún, quan trắc chuyển dịch ngang