Địa chỉ: 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@twgroup.com.vn

vi en
Dự án

Sân bay quốc tế Phnom Penh mới (NPPIA)

Tên dự án: Sân bay quốc tế Phnom Penh mới (NPPIA)
Địa điểm thực hiện: Thị trấn Takhmao và huyện Kandal Stung, tỉnh Kandal, Cambodia
Tên chủ đầu tư: Cambodia Airport Investment Co.,Ltd 
Đơn vị tư vấn: Arup Group Limited 
Tên gói thầu: Khảo sát địa chất 
Nhà thầu chính: Power Engineering Consulting Company 2 (PECC2)
Thời gian thực hiện: 04/5/2019  đến 11/2019
Thiết bị thực hiện: 
- Thiết bị khoan và SPT, thiết bị xuyên tĩnh, thiết bị xuyên tĩnh - đo địa chấn, thiết bị nén ngang, thiết bị cắt cánh, thiết bị thấm.
Các công việc thực hiện trong gói thầu: 
- Khoan lấy mẫu và thí nghiệm SPT: 26 hố khoan, tổng chiều sâu 1546m
- Thí nghiệm xuyên tĩnh (CPTu): 350 vị trí, tổng chiều sâu 10610m
- Thí nghiệm xuyên tĩnh - đo địa chấn (SCPT): 26 vị trí
- Thí nghiệm nén ngang (PMT): 149 thí nghiệm
- Thí nghiệm cắt cánh (VST): 216 thí nghiệm
- Thí nghiệm thấm (PER): 6 vị trí
- Lập báo cáo địa kỹ thuật