Địa chỉ: 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@twgroup.com.vn

vi en
Dự án

SUNVIEW TOWN

Tên dự án: SUNVIEW TOWN
Địa điểm thực hiện:  Quận Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ đầu tư: Công Ty TNHH Xây Dựng Võ Đình
Cấp công trình: Cấp I
Tên gói thầu: Thí Ngiệm VLVD, Quan Trắc
Thời gian thực hiện: 25 -11 -2013 
Các công việc thực hiện trong gói thầu: 
- Thí Ngiệm VLXD
- Quan Trắc Lún 
- Quan Trắc Nghiêng Công Trình