Địa chỉ: 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@twgroup.com.vn

vi en
Dự án

Trang Trại Phong điện HBRE Chư Prông

Tên dự án: Trang Trại Phong điện HBRE Chư Prông
Địa điểm thực hiện: huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Tên chủ đầu tư: HBRE GIA LAI WIND POWER JOINT STOCK COMPANY
Tên gói thầu: Khảo sát địa chất trên cạn
Nhà thầu chính: PTSC G&S 
Thời gian thực hiện: 03/02/2020  đến 28/02/2020
Thiết bị thực hiện: 
- Thiết bị khoan và SPT, thiết bị đo điện trở suất, thiết bị đo nhiệt trở suất
Các công việc thực hiện trong gói thầu: 
- Khoan lấy mẫu và thí nghiệm SPT: 13 hố khoan, tổng chiều sâu 325m.
- Đo điện trở suất: 13 vị trí
- Thí nghiệm đo nhiệt trở suất: 13 vị trí
- Thí nghiệm nén 1 trục có nở hông: 39 mẫu
- Thí nghiệm cắt cố kết: 36 mẫu
- Thí nghiệm nén cố kết: 36 mẫu
- Lập báo cáo địa kỹ thuật