Địa chỉ: 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@twgroup.com.vn

vi en
Dự án

Tuyến Đường Bộ Nối Hai Tỉnh Thái Bình, Hà Nam Với Đường Cao Tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Tên dự án: Tuyến Đường Bộ Nối Hai Tỉnh Thái Bình, Hà Nam Với Đường Cao Tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
Địa điểm thực hiện: Km 0+000 ÷ Km 26+201 Và Đoạn Tuyến Vào Đền Trần Dài 700m Đi Qua 3 Huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ Tỉnh Thái Bình
Tên chủ đầu tư: Liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng & Thương mại Phương Anh và Công ty CP Đầu tư & Phát triển Nam Bắc.
Cấp công trình: Cấp II
Tên gói thầu: Kiểm Định Chất Lượng Công Trình ( Kiểm Tra, Chứng Nhận Sự Phù Hợp Về Chất Lượng Công Trình XD )
Thời gian thực hiện: ngày 09-12-2011 Đến ngày 1-3-2012
Các công việc thực hiện trong gói thầu: 
1/ Kiểm tra sự phù hợp về chất lượng thiết kế:
- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế; sự tuân thủ trình tự, thủ tục nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng; thẩm định, phê duyệt và nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình;
- Kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của báo cáo kết quả khảo sát xây dựng so với tiêu chuẩn khảo sát và nhiệm vụ khảo sát.
- Kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật so với nhiệm vụ thiết kế và so với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho công trình.
2/ Kiểm tra sự phù hợp về chất lượng thi công XD:
- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực và hệ thống quản lý chất lượng của các nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn QLDA, giám sát thi công xây dựng công trình; kiểm tra sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu;
- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với công tác giám sát và nghiệm thu chất lượng xây dựng;
- Kiểm tra xác suất chất lượng vật tư, thiết bị, cấu kiện xây dựng được sử dụng để xây dựng công trình thông qua việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa, chứng chỉ chất lượng và các kết quả thí nghiệm, kiểm định chất lượng có liên quan.
- Kiểm tra xác suất chất lượng thi công xây dựng công trình.
- Chứng kiến vận hành thử công trình, hạng mục công trình.
- Kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ nghiệm thu so với yêu cầu thiết kế.