Địa chỉ: 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@twgroup.com.vn

vi en
Dự án

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn khu 38,4 ha, P.Bình Khánh, Q.2, Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Tên dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn khu 38,4 ha, P.Bình Khánh, Q.2, Khu đô thị mới Thủ Thiêm
Địa điểm thực hiện: Q.2, Khu đô thị mới Thủ Thiêm
Tên chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đức Khải
Cấp công trình: Cấp I
Tên gói thầu: Khảo sát địa chất, quan trắc địa kỹ thuật
Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/02/2014
Các công việc thực hiện trong gói thầu:
+ Khoan khảo sát địa chất công trình
+ Thí nghiệm cắt cánh (VST)
+ Thí nghiệm (CPTu)
+ Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc
+ Quan trắc đo lún nông
+ Quan trắc chuyển vị ngang bằng cọc tiêu
+ Quan trắc chuyển vị ngang theo chiều sâu bằng ống Inclinometer
+ Đo lún sâu
+ Đo áp lực nước lỗ rỗng V.W piezometer
+ Quan trắc lún