Địa chỉ: 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@twgroup.com.vn

vi en
Dự án

Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tuyến Bến Thành - Suối Tiên ( Tuyến số 1)

Tên dự án: Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM tuyến Bến Thành - Suối Tiên ( tuyến số 1)
Địa điểm thực hiện: Q.1, TP.HCM
Tên chủ đầu tư: Ban QLDA Đường Sắt Đô Thị
Cấp công trình: Cấp đặc biệt
Tên gói thầu: Gói thầu 1B: xây dựng (đoạn đi ngầm từ km0+615 đến km2+360)
Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/10/2014
Các công việc thực hiện trong gói thầu:
+ Khảo sát hiện trạng các công trình lân cận
+ Khảo sát xây dựng công trình