Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật

Địa chỉ: 25-27 Đỗ Thừa Tự, P. Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 028 3559 2250