Giới THIỆU VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM

    Phòng thí nghiệm cơ lý đất: Được đầu tư quy mô lớn, trang thiết bị thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất đáp ứng được tiêu chuẩn TCVN, ASTM, BS, JIS...

    Trang thiết bị được đầu tư đồng bộ với  hệ thống thu nhận dữ liệu trung tâm CDAS cùng với phần mềm chuyên dụng tương ứng với chỉ tiêu thí nghiệm cho phép thu nhận dữ liệu thí nghiệm hoàn toàn tự động với thời gian thực. Điều này cho phép giảm thiểu sai số và có thể thực hiện thu nhận dữ liệu từ nhiều mẫu tương ứng với từng chỉ tiêu thí nghiệm khác nhau mà không gây ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm do độ trễ của thời gian ghi nhận dữ liệu thí nghiệm.

    Bên cạnh năng lực thực hiện các phép thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý thông thường. Phòng còn có năng lực thực hiện các chỉ tiêu thí nghiệm cố kết, QU, UU, CU, CD.

1. Thí nghiệm kiểm tra độ toàn vẹn và sức chịu tải của cọc

    Được thực hiện trong giai đoạn thi công xây dựng nền móng công trinh. Công tác thí nghiệm nhằm mục đích phục vụ cho công tác kiểm chứng thiết kế, kiểm tra chất lượng thi công của nhà thầu thi công cọc, đánh giá sức chịu tải thực tế của nền móng công trinh. Công ty đã đầu tư thiết bị hiện đại cùng với nhân lực được đào tạo chuyên nghiệp có kinh nghiệm thực hiện các công tác thí nghiệm như:

     _ Thí nghiệm nén tĩnh cọc bằng phương pháp chất tải tĩnh
_ Thí nghiệm xác định sức chịu tải của cọc bằng phương pháp hộp tải trọng Osterberg (O-Cell)
_ Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)
_ Thí nghiệm biến dạng lớn (PDA)
_ Thí nghiệm siêu âm cọc (SONIC Test)
_ Thí nghiệm đo nghiêng thanh hố khoan (KODEN test)
_ Thí nghiệm đo ứng suất và biến dạng co ngắn trong thân cọc
_ Thí nghiệm khoan lõi bê tông và kiểm tra mùn đầu cọc

2. Thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng 

    Được thực hiện trong giai đoạn thi công xây dựng các công trinh như cầu, đường giao thông, đường sân bay, nhà dân dụng và công nghiệp, nhà cao tầng, bệnh viện…Các thí nghiệm này được tiến hành nhằm mục đích kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào để đạt được chất lượng xây dựng yêu cầu. Các lĩnh vực thực hiện thí nghiệm:

_ Cấp phối cho bê tông và bê tông xi măng
_ Cấp phối đất, cát, đá phục vụ công tác san lấp
_ Nước xây dựng
_ Thép cho xây dựng
_ Bitum và bê tông nhựa đường
_ Vải địa kỹ thuật và bấc thấm
_ Kiểm tra chất lượng của cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép

3. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

    Ngoài công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng được sử dụng xây dựng công trình thì các thí nghiệm hiện trường cũng được thực hiện để kiểm tra chất lượng thi công công trình thông qua xác định cường độ, biến dạng của cấu kiện / lớp cấp phối, độ chặt của lớp cấp phối như:

_ Thí nghiệm đo độ chặt bằng phương pháp rót cát/ dao vòng
_ Thí nghiệm đo mô đun đàn hồi bằng cần benkament kết hợp tấm ép cứng
_ Thí nghiệm đo độ võng bằng cần benkament
_ Thí nghiệm đo độ võng của cấu kiện xây dựng