Địa chỉ: 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@twgroup.com.vn

vi en
Dự án

Đường sắt đô thị TPHCM Line 1: Bến Thành – Suối Tiên

Tên dự án: Đường sắt đô thị TPHCM Line 1: Bến Thành – Suối Tiên
Địa điểm thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh 
Tên chủ đầu tư: BQL Đường sắt đô thị TPHCM
Cấp công trình: Cấp Đăc Biệt
Tên gói thầu: Khảo sát địa chất, thí nghiệm hiện trường (SPT)
Thời gian thực hiện: 04/8/2012 đến ngày: 12/3/2013
Các công việc thực hiện trong gói thầu: Khảo sát địa chất, thí nghiệm hiện trường (SPT)