Địa chỉ: 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@twgroup.com.vn

vi en
Dự án

Khảo Sát Địa Chất Trên Bờ Dự Án Cá Voi Xanh

Tên dự án: Khảo Sát Địa Chất Trên Bờ Dự Án Cá Voi Xanh
Địa điểm thực hiện: Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Tên chủ đầu tư: Exxonmobil Exploration Production Vietnam Ltd
Đơn vị tư vấn: AECOM 
Tên gói thầu: Khảo sát địa chất trên bờ
Nhà thầu chính: PVE - SC 
Thời gian thực hiện: 21/12/2019  đến 29/02/2020
Thiết bị thực hiện: 
- Thiết bị khoan và SPT, thiết bị xuyên tĩnh, thiết bị cắt cánh, thiết bị CBR
Các công việc thực hiện trong gói thầu: 
- Khoan lấy mẫu và thí nghiệm SPT: 44 hố khoan, tổng chiều sâu 815m
- Thí nghiệm xuyên tĩnh: 05 vị trí
- Thí nghiệm cắt cánh: 05 vị trí
- Thí nghiệm CBR: 09 vị trí