Địa chỉ: 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@twgroup.com.vn

vi en
Dự án

Xây dựng tuyến Đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành – Suối Tiên

Tên dự án: Xây dựng tuyến Đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành – Suối Tiên
Địa điểm thực hiện: Quận 1 – Quận 9, Tp. HCM
Tên chủ đầu tư: Ban quản lý Đường sắt đô thị, Ủy ban nhân dân Tp. HCM
Cấp công trình: Cấp Đặc biệt
Tên gói thầu: Gói thầu - 1b: Xây dựng (Đoạn ngầm từ Km 0+615 đến Km 2+360)
Nhà thầu chính: Liên danh Shimizu - Maeda
Thời gian thực hiện: 30/08/2014
Các công việc thực hiện trong gói thầu: Quan trắc